BEISKOLÁZÁS

a 2021/2022. tanévre

 

Frissítve: 2020. november 19.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Felvétel tájékoztató

Tájékoztató a 9. évfolyamra történő beiskolázás felvételi eljárásrendjéről

Iskolánk a 2021/2022. tanévben a 9. évfolyamon, technikumban 4 osztályt (32-32 fővel), szakképző iskolában 4 osztályt (32-32 fővel) indít az alábbi táblázat szerinti felosztásban.  

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja: 009
A tanulmányi terület kódja: a belső kódok

Technikumi osztályok

Kereskedelem

Belső kód: 0611

Választható nyelv: két tanítási nyelvű angol

Kereskedő és webáruházi technikus vagy Idegennyelvű ipari és kereskedelmi technikus, kereskedelmi logisztika szakmairány

Induló osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 32 fő

Kereskedelem

Belső kód: 0612

Választható nyelv: angol-német

Kereskedő és webáruházi technikus

Induló osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 32 fő

Turizmus-vendéglátás

Belső kód: 0613

Választható nyelv: angol-német

Vendégtéri szaktechnikus, vagy Cukrász szaktechnikus, vagy Szakács szaktechnikus

Induló osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 32 fő

Turizmus-vendéglátás

Belső kód: 0614

Választható nyelv: két tanítási nyelvű német

Turisztikai technikus, turisztikai szervező szakmairány

Induló osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 32 fő

Szakképző osztályok

Kereskedelem

Belső kód: 0621

Választható nyelv: angol-német

Kereskedelmi értékesítő

Induló osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 32 fő

Turizmus-vendéglátás

Belső kód: 0622

Választható nyelv: angol-német

Cukrász

Induló osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 32 fő

Turizmus-vendéglátás

Belső kód: 0623

Választható nyelv: angol-német

Pincér- vendégtéri szakember

Induló osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 32 fő

Turizmus-vendéglátás

Belső kód: 0624

Választható nyelv: angol-német

Szakács

Induló osztályok száma: 1
Felvehető létszám: 32 fő

2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben 

 

A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2020. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

3.

2020. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.

4.

2020. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2020. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2020. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2020. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

8.

2020. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

9.

2020. december 4.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

10.

2020. december 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11.

2020. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

12.

2021. január 22.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

13.

2021. január 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

14.

2021. január 23., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

15.

2021. január 28., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára; azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

16.

2021. január 29.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

17.

2021. január 20.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

18.

2021. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

19.

2021. február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

20.

2021. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21.

2021. február 23. –
március 12.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

22.

2021. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

23.

2021. március 22–23.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

24.

2021. március 24.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát.

A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

25.

2021. március 26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.

26.

2021. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

27.

2021. április 14.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

28.

2021. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

29.

2021. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30.

2021. május 10–21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.

2021. május 10. –
augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32.

2021. május 21.

A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33.

2021. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

34.

2021. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Font Resize
Engedélyezi a kontraszt módot?